Villkor

BESTÄLLNINGAR

Du är välkommen att beställa via i vår webbutik. Varorna sänds i första hand med posten eller kan hämtas på plats. Du måste vara minst 18 år för att kunna beställa via internet. Vi skickar  inte varor till personer under 18 år utan målsmans godkännande. Enklast är om målsman registrerar sig och beställer varorna.

BETALNING

Din order kan betalas via Klarna Checkout eller kan din order också betalas till vårt Bankgiro 746-7442
eller med Swish 123 263 83 93 inom 3 arbetsdagar från det du fått orderbekräftelsen.
Är ordern inte betalad inom angiven tid, med tillägg av bankens överföringstid (ca 1 – 2 dagar), annulleras den.
När vi ser din betalning skickas varorna inom 7 dagar, om det inte finns omständigheter som vi inte kan rå över.

LEVERANSTIDER & FRAKT

Leveranser inom Sverige
Leveranstiderna ligger 3 – 7 vardagar, beroende på lagerstatus.
Längre leveranstider än angivet kan förekomma under perioder då vi har hög belastning p g a hög orderingång, lagerslut, förseningar från leverantör mm.
Frakten betalas utifrån vikt.
Varorna skickas som brev i vadderat kuvert.

TRANSPORTSKADADE VAROR

Om en vara skadas under transporten, skall skadan anmälas omgående till speditören (Posten).

REKLAMATIONSVILLKOR, RETURER OCH ÅNGERRÄTT

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående. Vi skickar dig en ny vara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig. Vi står för porto vid reklamation. Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur.
Vid reklamation kontakta oss innan, för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

Privatkonsument har, enligt distansavtalslagen, rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller då varan och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. För att, som privatkonsument, använda ångerrätten skall man kontakta oss innan. Returfrakten bekostas av konsumenten. Återbetalning sker så fort vi fått tillbaka varan och returen är godkänd (återbetalning sker inom 30 dagar).

INFORMATION

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Hoppas du finner vad du söker //Gunilla

.