Holly Design
Krankelösa 331
388 92 Ljungbyholm

Telefon 070-36 99 255
gunilla@hollydesign.se

Org. nr. 610429-2963