Endast ett sökresultat

Lapis Lazuli är ett mineral som ursprungligen användes för att tillverka färgpigmentet Ultramarin.

Numera används den mest till smycken och healing.

Mineralet består huvudsakligen av svavelhaltiga silikat av aluminium, natrium, kalcium med mera.
Det är ogenomskinligt, nästan tätt, med azurblå färg, ibland något grönaktigt.
Brottet är matt men kan poleras.

Mineralet är egentligen en blandning av flera delvis ofärgade mineral och anses ha bildats genom omvandling av kristallinisk-kalksten.
Genom behandling med saltsyra förlorar den färgen och sönderdelas.

Lapis Lazuli påträffas invuxet som större eller mindre partier i kalksten som hör till de kristalliniska skiffrarna, huvudsakligen i Badakhshan vid Amu Darjas övre lopp i Afghanistan, vid den västliga ändan av Bajkalsjön i Sibirien och i Chile.

Lapis är även en äldre benämning på silvernitrat.

Kategori Mineral
Kemisk formel Blandning av mineraler
Färg Blå med fläckar av kalcit och pyrit
Förekomstsätt Kompakt, massiv
Kristallsystem Inget, lazurit förekommer som dodekaeder
Spaltning Ingen
Brott Ojämnt – conchoidalt
Hårdhet (Mohs) 5–5,5
Glans Glåmig
Transparens Ogenomskinlig
Streckfärg Ljusblå
Specifik vikt 2,7–2,9
Övrigt Variation i sammansättningen orsakar stor variation i ovanstående värden

Texten är hämtad från Wikipedia