Visar 1–35 av 43 resultat

Agat är en ädelsten som är ett kompakt aggregat av kalcedon, det vill säga kristallin kvarts. Den är uppbyggd av tunna parallella och olikfärgade skikt, som bildar koncentriska eller oregelbundna mönster. Ibland är den även relativt enfärgad.

Det finns varianter på agat. Förgrenade inneslutningar i sprickor och i skiktgränser kallas dendriter (av grekiska dendron = träd). Vid trädagat är mönstret trädliknande; hos mossagat har mönstret en mossas utseende. Vackra varianter är landskapsagaterna.

Agaten bildas ibland i mandelform. Ibland fylls inte denna form ut helt utan kan ha andra former av kvarts i sig som då blir till kristallkluster. Ibland fylls hålrummet med vatten som kan synas genom väggarna. Denna sten kallas enhydros eller vattensten. Ofta torkar vattnet in.

En vanlig variant är bandagaten. Blå bandagat är en variant av den. Banden i en agat utnyttjas till att slipa figurer i så kallade gravyrer (se nedan) och har då en vit färg som ligger på en annan färg.

Botswana-agat är en vacker form av agat. Andra varianter som finns är: fästningsagat, pseudoagat, ruinagat, röragat, sardsten (se även sardonyx) och ögonagat.

Agaten färgas ofta för att ytterligare visa de fina band som finns i stenen. Färgen försvinner dock med tiden. Solljus är vanlig orsak till att färgen försvinner.